Inkoterms

 

Inkoterms ir vispasaules starptautiskās tirdzniecības  termini. Šajā skaidrojošajā vārdnīcā Jūs varat atrast savam uzņēmumam nepieciešamo terminu un tā pilnīgu skaidrojumu.
Šis ir Inkoterms 2010, kas atbilst vispasaules starptautiskās tirdzniecības standartiem.


CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, nosaukta ostas atrašanās vieta)
Frakts un apdrošināšana apmaksāta no pārdevēja puses līdz norādītajai pircēja  vietai. 

EXW (EX WORKS,... nosaukta vieta) 
Pārdevēja vienīgais pienākums ir atdot preci pircējam vai tā pārstāvim, šajā laikā prece var atrasties pārdevēja ražotnē vai telpās. Pārdevējs nav atbildīgs par preces uzkraušanu uz transporta līdzekļa. Pircējs uzņemas visu transportēšanas risku. Ex Works noteikumi paredz vismazāko pārdevēja atbildību. 

FCA (FREE CARRIER aģents, nosaukta preces piegādes vieta)
Pārdevējam jānogādā krava līdz transportētājam, vai tā pārstāvim norādītajā vietā. Par kravas sabojāšanu, pazušanu atbild pārdevējs līdz pārvadātāja, vai tā pārstāvja noliktavai. Pēc pircēja pieprasījuma pārdevējam ir jāuzrāda nepieciešamais dokuments par preces nodošanu   vai saņemšanu, ko ir izdevis pārvadātājs vai tā pārstāvis. 

FOB (FREE ON BOARD, nosaukta  piegādes ostas atrašanās vieta.)
Pārdevējam jānogādā prece līdz transporta bortam. Pārdevēja atbildība beidzas, kad krava tiek uzkrauta uz transporta līdzekļa borta. Par kravas uzkraušanu un visām eksporta procedūrām maksā pārdevējs. 

CPT (CARRIAGE PAID TO…, nosaukta piegādes vieta.)
Pārdevējs maksā ceļu līdz norādītajai vietai, transportētājam vai transportētāja pārstāvim. Par kravas sabojāšanu, pazušanu transportēšanas laikā ir atbildīgs pārdevējs līdz pirmā pārvadātāja vai aģenta noliktavai. Ja rodas papildus izdevumi kravas transportēšanas laikā, tad līdz pirmajai noliktavai tos sedz nosūtītājs, bet tālāk pircējs. Pēc pircēja pieprasījuma pārdevējam ir jāuzrāda dokuments par preces nodošanu/saņemšanu ko  izdevis pārvadātājs vai tā pārstāvis. 

CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO…, nosaukta piegādes vieta)
Noteikumi līdzīgi CPT, bet pārdevējam ir krava jāapdrošina. Apdrošināšanas prēmiju maksā pārdevējs. Pārdevēja pienākumi beidzas pēc kravas nogādes līdz transportētāja vai tā pārstāvja noliktavai. 

DDU (DOOR DELIVERY UNPAID, nosaukta preces piegādes vieta)
Par kravas nosūtīšanu līdz saņēmēja durvīm maksā pārdevējs, pircējs maksā tikai nodokļus muitai. Par kravas sabojāšanu atbildību uzņemas pārdevējs visu ceļu līdz saņēmēja durvīm. 

DDP (DOOR DELIVERY PAID, nosaukta preces piegādes vieta)
Par kravas nosūtīšanu līdz saņēmēja durvīm maksā pārdevējs ieskaitot nodokļus muitai. Par nodokļiem iespējamas atrunas, piemēram, DDP izņemot Dabas resursu nodokli. Pārdevējs ir atbildīgs par kravas bojājumiem visā transportēšanas laikā līdz saņēmēja durvīm. 

DAF (DELIVERY AT FRONTIER, nosaukta vieta)
Pārdevējam jānogādā prece līdz pircēja norādītajai vietai robežpunktā. Pircējs maksā par kravas pārvešanu pāri robežai. Pārdevējs uzņemas visu transportēšanas risku līdz norādītajai vietai. 

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP, nosaukta piegādes ostas atrašanās vieta)
Pārdevējam jānogādā prece līdz kuģu piestātnei. Pircējs uzņemas eksporta procedūru kārtošanu un kravas nogādi uz kuģa borta. Pārdevējs ir atbildīgs par preces bojājumiem līdz norunātajai kuģu piestātnei, tālāk atbildību uzņemas pircējs. 

CFR (COST AND FREIGHT, nosaukta piegādes ostas atrašanās vieta)
Pārdevējs maksā par transportu līdz norādītajai ostai. Atbildību par kravas bojājumiem uzņemas pārdevējs līdz transporta bortam, bet tālāk - pircējs. Apdrošināšana ir pircēja pienākums. 

DES (DELIVERED EX SHIP, nosaukta piegādes ostas atrašanās vieta)
Pārdevējs nogādā preci uz kuģa norādītajā ostā, visas izmaksas par kravas apstrādi, muitošanu u.c. uzņemas pircējs. Pārdevējs atbild par kravas bojājumiem līdz krava tiek noņemta no transporta borta. 

DEQ (DELIVERED EX QUAY, nosaukta piegādes ostas atrašanās vieta)
Noteikumi līdzīgi kā DES tikai pircējs atbild un maksā arī par kravas noņemšanu no transporta.