Importa Menedžments

 

 

 

Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu un nezaudētu laiku, meklējot nepieciešamo produktu un izvērtējot tā kvalitāti un atbilstību, mēs Jums nodrošinām pilnu importa menedžmenta servisu. Ļoti svarīgs aspekts ir pārbaudīt potenciālos sadarbības partnerus un piegādātājus. Mēs veicam pilnu kvalitātes kontroles ciklu, ņemot vērā produkta specifikāciju un klienta prasības.

  

 

 

 


 Kvalitātes kontroles veidi:

Rūpnīcas audits tiek veikts ražotnē pirms tiek izdarīts pasūtījums. Ražošanas audita mērķis ir izvērtēt vai ražotāja sniegtā informācija par sevi atbilst patiesībai un veikt padziļinātāku ražotnes izpēti. 
Ražotnes audits ietver:

-    Tehnoloģisko spēju izvērtēšana;
-    Ražošanas kapacitātes pārbaude;
-    Ražošanas ēku un iekārtu fotografēšana;
-    Galveno dokumentu un sertifikātu apskate, pārbaude;
-    Kvalitātes sistēmu izvērtējums;
-    Ražotnes menedžmenta izvērtēšana.

Ieguvumi no ražotnes audita
Pirms sarunu uzsākšanas un produkta specifikāciju izpaušanas, pasūtītājs var pārliecināties par ražotnes spējām izpildīt pasūtījumu, tādejādi samazinot risku zaudēt laiku un naudu.

Kvalitātes kontrole pirms ražošanas uzsākšanas (Pre-production inspection (PPI)) noris pēc sākotnējā ražotnes audita un pirms ražošanas uzsākšanas.

Ieguvumi no kvalitātes kontroles pirms ražošanas uzsākšanas
Pasūtītājs var pārliecināties vai ražotājs ir pareizi izpratis visas pasūtījuma detaļas un produkta specifikācijas, kā arī pārliecināties vai ražotājs ir gatavs izpildīt pasūtījumu un iekļauties termiņos. Ja pārbaudes laikā tiek konstatētas kādas problēmas, pasūtītājs laikus var gatavot citus risinājumus.


Kvalitātes kontrole pirms ražošanas uzsākšanas ietver:
-    Sagatavju un ražošanas materiālu pārbaude;
-    Tiek pārbaudīta ražotāja izpratne par produkta specifikācijām;
-    Ražošanas plāna pārbaude;
-    Ražošanas līnijas pārbaude;
-    Galveno ražošanas procesa dalībnieku pārbaude.

Pirmo paraugu Kvalitātes kontrole (First article inspection) tiek veikta tūlīt pēc ražošanas uzsākšanas.

Ieguvumi no pirmo paraugu kvalitātes kontroles
Iespēja ātri reaģēt, ja ražotājs ir nepareizi izpratis produkta specifikācijas un ir sācis ražot nepilnīgu produktu. Pirmo paraugu kvalitātes kontrole ļauj labot un novērst iespējamos pārpratumus  un maksimāli izvairīties no laika un finansiāliem zaudējumiem.

Pirmo paraugu kvalitātes kontrole ietver:
-    Sagatavju un materiālu kvalitātes un daudzuma pārbaude;
-    Pirmo paraugu izņemšana un salīdzināšana;
-    Ražošanas plāna un termiņu pārbaude;
-    Ražotnes pārbaude.

Ražošanas procesa pārbaude (During production inspection) noris periodā, kad tiek saražoti 20% - 80% no produkcijas.

Ieguvumi no ražošanas procesa pārbaudes
Ražošanas procesa pārbaude ļauj “turēt roku uz pulsa” un cieši sekot līdzi ražošanas procesam un tā iznākumam. Ja ražošanas tempi neatbilst uzstādītajiem  klienta termiņiem, ražotājs tiek mudināts paātrināt ražošanu un tiek ieviestas korekcijas.

Ražošanas procesa pārbaude ietver:
-    Produkta ārēja apskate;
-    Izmēra un svara pārbaude;
-    Funkciju pārbaude;
-    Aksesuāru, logo un iepakojuma pārbaude;
-    Ražošanas materiālu un nepabeigto produktu pārbaude; 
-    Ražošanas plāna un termiņu pārbaude.

Kravas pārbaude pirms sūtīšanas (Pre-shippment Inspection) noris, kad ražošanas process ir jau gandrīz pabeigts vai jau pabeigts. Pārbaude var notikt gan rūpnīcā, gan loģistikas kompānijas telpās.

Ieguvums no kravas pārbaudes pirms sūtīšanas
Ja gadījumā pasūtījums nav izpildīts precīzi, pasūtītājam ir espēja atteikties no pēdējā maksājuma  veikšanas ražotājam un pirms sūtījuma nosūtīšanas izvirzīt pretenzijas ražotājam.

Kravas pārbaudes pirms sūtīšanas ietver:
-    Preces izskata pārbaude;
-    Daudzuma pārbaude;
-    Funkcionalitātes un drošības pārbaude;
-    Logo pārbaude;
-    Iepakojuma pārbaude.

Kravas uzkraušanas inspekcija (Container loading supervision) noris pirms kravas izsūtīšanas un kravas uzkraušanas brīdi. 

Ieguvumi no kravas uzkraušanas inspekcijas
Kravas ceļi līdz galamērķim  var ilgt vairākas nedēļas vai pat mēnešus, tādēļ ir svarīgi pārliecināties, ka iepakojums ir atbilstošs, vienību skaits pareizs, ka krava ir iekrauta droši un ka visas pārējas procedūras noris atbilstoši pasūtījumam. Kravas uzkraušanas inspekcija ļauj pasūtītājam būt drošam, ka pēc vairāku nedēļu kravas gaidīšanas preces konteinerī tiks saņemtas atbilstoši klienta pasūtījumam un  vēlmēm.

Kravas uzkraušanas inspekcija ietver:
-    Preces daudzuma pārbaude;
-    Uzkraušanas procesa uzraudzīšana;
-    Iepakošanas pārbaude- atbilstoši klienta prasībām/ standartu prasībām;
-    Izmēru, un visu pārējo specifikāciju salīdzināšana;
-    Sertifikātu un visu nepieciešamo dokumentu pārbaude;
-    Konteinera novērtējums- izmēri, vienības, marķējums.